EmailFacebookLinkedIn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De NTS heeft een eigen arbeidsvoorwaardenpakket samengesteld.

De CAO Ziekenhuizen is hierbij het uitgangspunt. De volledige tekst van deze CAO vind je op de website van de NVZ (werkgeversorganisatie van de Algemene Ziekenhuizen).

Hieronder vind je een samenvatting van de belangrijkste punten uit de arbeidsvoorwaarden.

Inkomen

Naast het maandelijkse salaris ontvang je jaarlijks in mei vakantiegeld. Dit is 8,33% van het jaarsalaris. Ook krijg je in december een eindejaarsuitkering van 8,33%. Werk je op onregelmatige tijden of draai je bereikbaarheidsdiensten, dan ontvang je daarvoor een financiële vergoeding.

De leden van onze Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht ontvangen een inkomen dat valt binnen de grenzen van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

Pensioen

Een goede pensioenvoorziening is niet direct zichtbaar, maar wel belangrijk. Onze pensioenregeling is ondergebracht bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn, een van de grootste pensioenfondsen van Nederland. De NTS betaalt als werkgever ongeveer 50% van de pensioenpremie.

Ziektekosten

Via de NTS kun je deelnemen aan de ziektekostenverzekering van IZZ Zorgverzekering. Je krijgt dan een collectiviteitskorting. IZZ biedt een goede ziektekostenverzekering met aanvullende pakketten tegen een concurrerende prijs. Vakbonden en werkgevers oefenen via het bestuur van de zorgverzekeraar invloed uit op de prijs en de inhoud van het pakket.

Reiskosten

Voor onze reiskostenregeling wijken wij positief af van de Cao Ziekenhuizen.

  • Voor woon-werkverkeer ontvang je op declaratiebasis een netto vergoeding van € 0,19 per kilometer. We vergoeden maximaal 40 kilometer woon-werkafstand per dag. Reis je met het OV, dan krijg je van ons een NS-businesscard.
  • Voor dienstreizen geldt een kilometervergoeding van € 0,38. Hiervan is een deel belast (bruto) en een deel onbelast (netto). De netto vergoeding bedraagt € 0,19 per kilometer. De bruto vergoeding wordt conform de fiscale regelgeving belast.

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden

De NTS hanteert een Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden, waarmee je bepaalde voorwaarden onderling kunt inwisselen.

Een deel van je bruto-inkomen kun je ruilen voor tijd, voor extra pensioen of voor het lidmaatschap van een vakbond of beroepsvereniging. Ook kun je bovenwettelijke vakantie-uren inruilen voor extra salaris.

Reis je met de fiets, dan kun je bijvoorbeeld de aanschafkosten van je fiets volledig (of gedeeltelijk) financieren vanuit je bruto-inkomen of je bovenwettelijke vakantie-uren. Deze bruto/netto ruil levert je fiscaal voordeel op.

(Flexibele) werktijden en dienstverbanden

Een fulltime dienstverband betekent dat je (gemiddeld) 36 uur per week werkt.

Wij werken met een jaarurensysteem. Binnen de mogelijkheden van je functie spreek je met je leidinggevende af hoe je het aantal werkuren over het jaar verdeelt.

Een goede balans tussen werk en privé willen we voor onze medewerkers graag handhaven. Als het nodig is, ondersteunen we je daarbij. Wij bieden regelingen die helpen bij het vinden van een gezond evenwicht. Wil je parttime werken, dan is dat in de meeste gevallen mogelijk, al dan niet tijdelijk. Dat kan in overleg met je leidinggevende.

Verlof

Als fulltimer heb je recht op 144 vakantie-uren per jaar (4 weken) en 57 PLB-uren (persoonlijk levensfase budget). Daarnaast honoreren we natuurlijk de wettelijke verlofvormen, zoals ouderschapsverlof, calamiteitenverlof en zorgverlof.

We houden rekening met persoonlijke gebeurtenissen. Voor bepaalde gelegenheden heb je recht op (betaald) verlof. Er zijn ook situaties denkbaar waarin je met je leidinggevende afspraken maakt over extra (onbetaald) verlof.

Ontwikkelingsmogelijkheden

We vinden het belangrijk dat je kansen krijgt om je talenten te ontplooien. Op verschillende manieren besteden we aandacht aan jouw functioneren, de ontwikkeling en de doorgroeimogelijkheden. Minimaal één keer per jaar heb je een gesprek met je leidinggevende over je resultaten én over jouw wensen.

Extra's

We zeiden het al: de NTS heeft veel aandacht voor het werkplezier. We vinden het niet alleen belangrijk om samen te werken, maar ook om samen te ontspannen. Onze personeelsvereniging Second Life organiseert in dat kader regelmatig leuke activiteiten, zoals culinaire of culturele uitjes in verschillende steden. Met regelmaat houden we gezamenlijk koffie- en theepauzes en borrels. 

Leiden kent jaarlijks de viering van het Leidens Ontzet op 3 oktober. Als Leidse organisatie hebben we deze dag als bijzondere feestdag aangewezen en hanteren we daarvoor de feestdagenregeling zoals die in de cao vermeld staat.