EmailFacebookLinkedIn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als NTS zetten we ons in voor de verbetering van orgaan- en weefseldonatie en transplantatie.

Dit is onze wettelijke taak die we als zelfstandig bestuursorgaan uitvoeren onder de verantwoordelijkheid van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Wij zijn de verbinder in de keten van donatie tot transplantatie. We werken nauw samen met onze partners en stakeholders, zoals het ministerie van VWS, donorziekenhuizen, transplantatiecentra en weefselbanken. Ook verzorgen we publieksvoorlichting over ons werk en zijn we de centrale beheerder van informatie over donatie en transplantatie.

Onze taken voeren we zo efficiënt mogelijk uit. Maar ons werk is bovenal mensenwerk: we doen ons uiterste best voor anderen en vormen de verbindende schakel in het leven van veel mensen. Respect voor donoren en nabestaanden staat voorop. Donatie en transplantatie gaan over leven en dood.

Dat vraagt om bevlogen medewerkers. Zijn we op zoek naar jou?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze medewerkers zijn betrokken en zetten net dat stapje extra om het nóg beter te doen. Wij waarderen dat enorm. Reden genoeg om hen zoveel mogelijk te ondersteunen met onder andere:

Betekenisvol werk

Bij de NTS lever je een waardevolle bijdrage aan de samenleving. Je zet je (al dan niet zijdelings) in voor drie groepen: mensen die wachten op een donororgaan of -weefsel, donoren en hun nabestaanden, en ontvangers van organen en weefsels. Je verbindt je aan onze missie om alle betrokkenen zo goed mogelijk te helpen. In jouw werk kun je dus je hart laten spreken.

De NTS is de spil in alles rond donatie. Daarin zijn we als organisatie faciliterend. We werken samen met veel mensen en partijen waarbij verschillende belangen en meningen spelen, en daartussen ben je een verbinder. Het werkveld is ook nog eens voortdurend in beweging. Dat geldt zowel aan de kant van de politiek, die onze opdrachtgever is, als aan de kant van de zorg, waar de uitvoering van donatie en transplantatie ligt. Precies op het snijvlak van politiek en zorg is de NTS actief en doen jouw inspanningen ertoe.

Ontwikkelingen gaan snel. Bijvoorbeeld in onderzoek rond donatie en transplantatie. Hierin liggen veel kansen om wachtlijsten te verkorten en meer mensen zicht te geven op een gezondere toekomst. Ook daarin is de NTS ondersteunend en kun jij verschil maken.

Talentontwikkeling

Net zomin als de NTS ooit stilstaat, doe jij dat. Je wilt blijven groeien en benut graag je talenten. Daar krijg je bij ons alle ruimte voor, want daar wordt iedereen beter van. Je functie is op zich al uitdagend, omdat je in een complex domein werkt met veel dynamiek. In je werk kun je je ambities in de volle breedte waarmaken en krijg je volop kansen om je te ontwikkelen. Jaarlijks maken we daar afspraken over. En wordt het tijd om je vleugels verder uit te slaan, dan helpen we je een volgende stap te maken, liefst binnen de NTS of anders daarbuiten.

Voor jouw ontwikkeling bieden we verschillende vormen van ondersteuning, zoals opleidingen en interne trainingen. Het belang dat we aan talentontwikkeling hechten, uit zich ook in onze keuze voor coachend leiderschap. Initiatieven van medewerkers moedigen we aan en we zien graag dat zij zelf de regie over hun werk voeren. Ook buiten de deur kennis opdoen en verdiepen stimuleren we, bijvoorbeeld door deel te nemen aan congressen.

Werkplezier

De missie van de NTS is uiterst serieus. Daarom is het des te belangrijker dat onze medewerkers plezier hebben in wat ze doen. Op verschillende manieren is daar aandacht voor. Zo hebben we oog voor onze collega’s en voor een warme werkrelatie. We vieren mijlpalen en successen, en treffen elkaar geregeld tijdens sociale activiteiten.

Werkplezier vind je in onze organisatie ook terug in de bereidheid om elkaar verder te helpen. In goede samenwerking ligt een grote kracht. De ervaring van gezamenlijk naar een doel werken geeft veel voldoening. Ook het coachend leiderschap (zie Ontwikkelen van talent) vergroot het werkplezier van onze medewerkers, omdat ze daardoor groeien en zich blijven ontwikkelen. Daarnaast zien we bij onze collega’s veel waardering voor de uitdaging en de ruimte voor vernieuwing binnen functies en binnen de NTS als organisatie.