EmailFacebookLinkedIn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De NTS: verbinder voor leven

Ieder jaar redden orgaantransplantaties honderden levens. Weefseltransplantaties verbeteren de kwaliteit van leven van nog veel meer mensen. Iedere transplantatie begint met de onbaatzuchtige en betekenisvolle gift van een donor. Samen met de zorgverleners uit de ziekenhuizen zorgen wij ervoor dat de donatie en transplantatie van organen en weefsel zorgvuldig verlopen. Respect voor donoren en nabestaanden staat altijd voorop. 

Iedere schakel telt 

Alle partijen in het veld van orgaan- en weefseldonatie en –transplantatie hebben een eigen expertise. Iedereen vormt een belangrijke schakel in de keten van donor tot ontvanger. De NTS ondersteunt deze partijen en professionals en verbindt alle schakels. Samen zorgen we voor goede donatie- en transplantatiezorg, in het belang van alle Nederlanders.

Wat wij doen

De NTS bemiddelt bij het verkrijgen, typeren en toewijzen van organen en weefsels aan patiënten op de wachtlijst. We verzamelen, analyseren en delen kennis en data over donatie en transplantatie. We ontwikkelen en ondersteunen onderzoek en innovaties en bevorderen daarmee de kwaliteit van de zorg. We zorgen ervoor dat Nederlanders weten wat donatie en transplantatie van organen en weefsels inhoudt. Ook stimuleren we dat mensen met hun naasten praten over donatie zodat zij een bewuste keuze kunnen maken.

We doen ons werk in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.   

Dat vraagt om bevlogen medewerkers. Zijn we op zoek naar jou?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze medewerkers zijn betrokken en zetten net dat stapje extra om het nóg beter te doen. Wij waarderen dat enorm. Reden genoeg om hen zoveel mogelijk te ondersteunen met onder andere:

Betekenisvol werk

Bij de NTS lever je een waardevolle bijdrage aan de samenleving. Je zet je (al dan niet zijdelings) in voor mensen die wachten op een donororgaan of -weefsel, donoren en hun nabestaanden en ontvangers van organen en weefsels. Je verbindt je aan onze missie om alle betrokkenen zo goed mogelijk te helpen. In jouw werk kun je je hart laten spreken.

De NTS is de spil in alles rondom donatie. Daarin zijn we als organisatie faciliterend. We werken samen met veel mensen en partijen waarbij verschillende belangen en meningen spelen, en daartussen zijn wij  een verbinder. Het werkveld is ook nog eens voortdurend in beweging. Zowel aan de kant van de politiek, die onze opdrachtgever is, als aan de kant van de zorg, waar de uitvoering van donatie en transplantatie ligt. Precies op het snijvlak van politiek en zorg is de NTS actief en doen jouw inspanningen ertoe.

Talentontwikkeling

Net zomin als de NTS ooit stilstaat, doe jij dat. Je wilt blijven groeien en benut je talenten. Daar krijg je bij ons alle ruimte voor. Je functie is uitdagend, omdat je in een complexe omgeving werkt met veel dynamiek. Je kunt je ambities in de volle breedte waarmaken en krijgt volop kansen om je te ontwikkelen. En wordt het tijd om je vleugels uit te slaan, dan helpen we je een volgende stap te maken, binnen de NTS of anders daarbuiten.

Voor jouw ontwikkeling bieden we bijvoorbeeld opleidingen en interne trainingen. Het belang dat we aan talentontwikkeling hechten, uit zich ook in onze keuze voor coachend leiderschap. Initiatieven van medewerkers moedigen we aan en we zien graag dat zij zelf de regie over hun werk voeren. Ook buiten de deur kennis opdoen en verdiepen stimuleren we, bijvoorbeeld door deel te nemen aan congressen.

Werkplezier

De missie van de NTS is uiterst serieus. Daarom is het des te belangrijker dat onze medewerkers plezier hebben in wat ze doen. Zo hebben we oog voor onze collega’s en voor een warme werkrelatie. We vieren mijlpalen en successen, en treffen elkaar geregeld tijdens sociale activiteiten.

Werkplezier vind je in onze organisatie ook terug in de bereidheid om elkaar verder te helpen. In goede samenwerking ligt een grote kracht. De ervaring van gezamenlijk naar een doel werken geeft veel voldoening. Ook het coachend leiderschap vergroot het werkplezier van onze medewerkers, omdat ze daardoor groeien en zich blijven ontwikkelen. Daarnaast zien we bij onze collega’s veel waardering voor de uitdaging en de ruimte voor vernieuwing binnen functies en binnen de NTS als organisatie.

 

De NTS in cijfers

 

We zijn met 122 collega's.

Gemiddeld zijn we 5,4 jaren in dienst.

We geven de NTS als werkgever een 7,7.

12% van ons ging intern een nieuwe uitdaging aan.